Coastal Aquaculture Authority Bill 2023 मंजूर

Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Bill 2023

Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Bill 2023 : भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी कोस्टल ऍक्वाकल्चर अथॉरिटी (दुरुस्ती) विधेयक २०२३ मंजूर केले आहे. अस्पष्टता दूर करणे, प्रशासकीय प्रक्रिया सुरळीत करणे आणि उदयोन्मुख जलचर पद्धतींचे एकत्रीकरण करणे हे या दुरुस्तीचे उद्दीष्ट आहे. What is the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 ? किनाऱ्यावरील जलचर म्हणजे समुद्रकिनारा किंवा मुहानावरील सागरी किंवा … Read more