apple iphone 15 launch

iphone 15 6.1" Display 60Hz

iPhone 15  (128 GB)  Rs 79,900 iPhone 15  (256 GB)  Rs 89,900 iPhone 15  (512GB)  Rs 1,09,900

iphone 15 Plus 6.7" Display 60Hz

iPhone 15 Plus (128 GB)  Rs 89,900 iPhone 15 Plus (256 GB)  Rs 99,900 iPhone 15 Plus (512 GB)  Rs 1,19,900

iphone 15 Pro 6.1" Display 120Hz Always-on

iPhone 15 Pro (128 GB)  Rs 1,34,900 iPhone 15 Pro (256 GB)  Rs 1,44,900 iPhone 15 Pro (512GB)  Rs 1,64,900 iPhone 15 Pro  (1 TB)  Rs 1,84,900

iphone 15 Pro Ultra 6.7" Display 120Hz Always-on

iPhone 15 Pro Ultra  (256 GB) Rs 1,59,900 iPhone 15 Pro Ultra (512 GB) Rs 1,79,900 iPhone 15 Pro Ultra  (1 TB)  Rs 1,99,900

 booking date in india 15 September 2023

कोणार्क सूर्य मंदिराची संपूर्ण माहिती