Aditya L1 Mission भारताची सूर्याझेप

नासाचे पार्कर सोलर प्रोब, २०१८ मध्ये प्रक्षेपित करण्यात आले होते

Aditya L1 Mission Rocket  PSLV-C57

सूर्य-पृथ्वी प्रणालीच्या पृथ्वीपासून सुमारे  १५ लाख किमी अंतरावर

Aditya L1 Mission Budget/Cost :  378.53 Crore

ISRO Aditya L1 Mission Launch  : Date and Time : 02 September 2023 11:50 AM IST